ร้อยใจไทย

ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 


 แนะนำ : วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครราชสีมา0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กรกฎาคม 17, 2009, 07:52:01 PM
อ่าน 20175 ครั้ง

ออฟไลน์ ธัชธา จำเนียรกุล

  • เลขานุการโครงการร้อยใจไทย
  • *****

  • 652
    กระทู้

  • ชอบกด Like+ 5

    • ดูรายละเอียด
    • อีเมล์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2482 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างทอผ้าและเย็บผ้า  
ตั้งอยู่ริมบุ่งติดค่ายทหาร กองทัพภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 272 ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  30000  

มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน สถานที่แวดล้อม ประกอบด้วยสถานศึกษา บ้านพักข้าราชการ
ตลาดสด ธนาคาร วัด โรงพยาบาล ลำน้ำตะคอง  คูเมืองโบราณและถนนมิตรภาพ

หลักสูตรการศึกษา รับผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ปี ก็จบหลักสูตร
เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 รุ่งเรืองตามลำดับซึ่งพอสรุปโดยสังเขป ดังนี้

พ.ศ. 2490
ได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา
รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการช่างขั้นต้น 2 ปี
และรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการช่างชั้นปลาย 3 ปี

พ.ศ. 2503
ได้ย้ายจากสถานที่เดิม มาสร้างใหม่บนเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน ริมถนนมิตรภาพ
ด้านหน้าเป็นต้นทางของถนนมิตรภาพ ใกล้ทางเข้าเมืองบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ด้านหลังติดลำตะคอง ด้านซ้ายติดโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และด้านขวาติดโรงเรียนเมืองนครราชสีมา

พ.ศ. 2507
UNICEF เข้ามาให้ความช่วยเหลือตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
จึงได้เปิดหลักสูตร 4 แผนก คือ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป และแผนกศิลปหัตถกรรม พร้อมกันนั้นก็พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
ให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน โรงฝึกงานและจัดสรรวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความต้องการ

พ.ศ. 2508
ได้เปิดรับนักเรียนชายเป็นครั้งแรกในแผนกศิลปหัตกรรมจำนวนทั้งสิ้น 54 คน
และปิดตัวเลิกรับนักเรียนชายในปี พ.ศ. 2514 พร้อมกันได้ปิดแผนกศิลปหัตถกรรมลงด้วย

พ.ศ. 2516
ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก "โรงเรียนการช่างสตรีนครราชสีมา" เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษานครราชสีมา
และได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนแผนกพาณิชยการขึ้น

พ.ศ. 2520
ได้รับการยกฐานะเป็น "วิทยาลัย" โดยรวมกับวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเป็นสถานศึกษาเดียวกัน
แยกเป็น 2 วิทยาเขต และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 2 ปี

พ.ศ. 2521
ได้แยกตัวออกมาเป็น    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  
โดยเอกเทศโดยมี    นางพเยาว์ ไทยวัชรมาศ    เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย

พ.ศ. 2524
วิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้เป็น "สถานศึกษาดีเด่น" นับเป็นแห่งแรกของกรมอาชีวศึกษา  
และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) แผนกวิชาเลขานุการและการบัญชี

พ.ศ. 2527
เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

พ.ศ. 2529
เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการตลาด
และ พ.ศ. 2530 เปิดแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2534
เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม
และเริ่มเปิดหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทิวภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )
สาขาวิชาการโรงแรมในปี พ.ศ. 2538 และในปีนี้ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )

พ.ศ. 2540
เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ระบบทวิภาคี เพิ่มอีก 2 แผนก
คือ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและแผนกวิชาธุรกิจพยาบาล

พ.ศ. 2543
ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพิ่มขึ้นเป็น 4 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาธุรกิจโรงแรม แผนกวิชาเลขานุการ
แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาธุรกิจพยาบาล

พ.ศ. 2544
วิทยาลัยเริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
มีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาทุกปีการศึกษา วิทยาลัยต้องจัดทำธรรมนูญการศึกษาทุกปีการศึกษา
วิทยาลัยต้องจัดทำธรรมนูญการศึกษานำชุมชนเข้ามามีส่วนจัดการศึกษา
และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อมีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็น "สถานศึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาดีเด่น"
ของกรมอาชีวศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา   2542    
และนับเป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ที่ได้รับเกียรติให้ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษามาตฐานอาชีวศึกษาดีเด่น

อำนาจหน้าที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มีหน้าที่จัดการศึกษาให้การฝึกอบรม
และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพ  ทั้งระดับประกาศนีย์บัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนีย์บัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ในด้านประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพานิชยกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และประเภทวิชาศิลปกรรม
ให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม จัดฝึกอบรบหลักสูตรระยะสั้น  
และหลักสูตรพิเศษ ให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื่น
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตราประจำวิทยาลัย
สีประจำวิทยาลัย สีฟ้า - สีน้ำเงิน
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย   "ดอกราชพฤกษ์ (ดอกคูน)"
 
วิสัยทัศน์ (Visions)
สถานศึกษาผู้นำด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพที่มีคุณภาพ
และมาตรระดับฐานสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน

พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณลักษณะมาตรฐานระดับสากล
พันธกิจที่ 2 บริการและพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยกลไกการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ สูการอาชีวศึกษาแนวใหม่

เป้าประสงค์ (Goal)
พันธกิจที่  1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีทักษะอาชีพและคุณลักษณะ  
ที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้อง
พันธกิจที่  2 กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุมชนสังคม
ได้รับการบริการและพัฒนาด้วยกลไกการอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่  3
มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ( Good  governance )
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายบุญส่ง   จำปาโพธิ์     ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
นางสาวกานดา  เหรียญมณี     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวจินตนา  รายณะสุข     รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสุภาวรรณ  ธนรพิพรรณ      รองผู้อำนวยการชำนาญการ(ฝ่ายวิชาการ)
นายประเวศ  ยอดยิ่ง      รองผู้อำนวยการชำนาญการ(ฝ่ายวิชาการ)